Waddenwetenschap – in Het Waddengebied bij nader inzien

Net verschenen “Het Waddengebied bij nader inzien” onder redactie van Bas Eenhoorn, in samenwerking met de Wadden Academie.

De motovatie van Eenhoorn voor deze bloemlezing is dat het veel beter moet met het beheer van de Waddenzee, omdat het nu niet goed gaat en de natuurwaarden nog steeds ondermijnd worden.

Theunis schreef een hoofdstuk. De PDF is hier beschikbaar.

Hier alvast een voorproefje:

Lees ook het artikel in de Leeuwarder Courant: Piersma bepleit ecologische werkplaats.